بازداشت یک افسر پلیس بریتانیا در ارتباط با شنود تلفنی

گزارش ها حاکی از دستگیری یک افسر پلیس بریتانیا در جریان تحقیقات پلیس دررابطه با شنود غیرقانونی تلفنی در این کشور است.

گفته می شود این پلیس ۵۱ ساله روز پنج شنبه (۱۸ اوت) دستگیر،اما تا ۲۹ سپتامبر به قید ضمانت آزاد شد.

او در حال حاضر از کار معلق شده است.

در همین حال بی بی سی دریافته مرد ۳۵ ساله ای که توسط پلیس لندن احضار و دستگیرشد، دن ایوانز گزارشگر سابق نشریه تعطیل شده نیوزآو د ورلد بوده است.

در همین رابطه سو آکرز، که در حال حاضر مسئولیت تحقیقات درمورد شنود غیرقانونی تلفنی را برعهده دارد گفته است:" هنگامی که مسئولیت تحقیق دراین باره را برعهده گرفتم بر ضرورت رعایت مسائل امنیتی در زمینه اطلاعات به دست آمده تاکید کردم."

پلیس لندن افشای غیرمسئولانه این اطلاعات را بسیار جدی دانسته و این دستگیری ها را در رابطه با این پرونده انجام داده است.

گفته شده دن ایوانز هم که سال گذشته از کار در نشریه نیوزاو د ورلد برکنار شد، در حال حاضر به قید ضمانت تا ماه اکتبر آزاد است.