کاهش مجدد ارزش سهام در بازارهای مالی

ارزش سهام در بازارهای اروپا بار دیگرکاهش یافته است. این کاهش نشان دهنده ادامه نگرانی ها نسبت به بحران بدهی ها در کشورهای منطقه یورو و رکورد اقتصاد جهانی است.

براساس گزارش ها در حالی که شاخص ارزش سهام در فرانکفورت بیش از سه درصد افت داشته، بازارهای لندن و پاریس به نسبت قبل با کاهش کمتری روبرو بودند.

گزارش ها همچنین از کاهش در بازارهای آسیایی حکایت دارد.

بازارها در کره جنوبی در حالی بسته شد که شاهد افت شش درصد ارزش سهام بود.

گفته می شود این بیشترین کاهش از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی است.