اتحادیه اروپا تعدادی از اعضای دولت سوریه را تحریم کرد

اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه پانزده نفر دیگر از اعضای دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، اعمال کرده است.

این تحریم ها شامل مسدود کردن دارائی های این افراد و همچنین ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی می شود.

اعضای اتحادیه اروپا در جریان نشستی در بروکسل، پایتخت بلژیک پیش نویس طرح هایی را درباره تحریم احتمالی نفت سوریه هم تهیه کردند.

این اقدامات اتحادیه اروپا، به دنبال درخواست روز گذشته امریکا و اعضای این اتحادیه از بشاراسد برای کناره گیری از قدرت صورت گرفته است.