با اعتصاب بازیکنان هفته اول لالیگا تعطیل شد

با شکست مذاکرات اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا و مسئولان لیگ این کشور درباره تضمین باشگاه ها برای پرداخت دستمزد، بازیکنان تیم‌ های دسته اول و دوم فوتبال اسپانیا اعلام کردند که در اولین هفته لیگ بازی نخواهند کرد.

اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا می‌ خواهد در صورتی که بازیکنان سه ماه پیاپی حقوق نگرفتند، اجازه داشته باشند قرارداد خود را فسخ کنند.

خوسه لوییس آستیازارا، مدیر لیگ فوتبال حرفه‌ ای اسپانیا گفت که دو طرف مذاکرات با یکدیگر اختلاف نظر زیادی دارند و آن ها اکنون تلاش می‌ کنند از اعتصاب در هفته دوم جلوگیری کنند.

این اولین اعتصاب بازیکنان فوتبال اسپانیا در ۲۷ سال گذشته است و بازیکنان حاضر در ۴۲ تیم دسته های اول و دوم از اعتصاب حمایت کرده اند.