ایران برای تاجیکستان نیروگاه می سازد

ایران اعلام کرده است که برای تاجیکستان دو نیروگاه آبی می سازد.

سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرده است که این دو نیروگاه غیر از نیروگاه آبی سنگ توده۲ است که قرارداد احداث آن پیش از این امضا شده بود.

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، قرار است قرارداد احداث این دو نیروگاه در جریان سفر محمود احمدی نژاد به تاجیکستان امضا شود.

آقای احمدی نژاد چهارم سپتامبر برای دیداری رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد.

نیروگاه هایی که قرار است ایران برای تاجیکستان بسازد یک نیروگاه آبی ۱۵۰ مگاواتی بر روی رودخانه زراوشن و نیروگاه ۲۲ مگاواتی کوچکی بر روی رودخانه اسکندریه است.

نیروگاه آبی سنگ توده ۲ هم ۲۲۰ مگاواتی است و هزینه اجرای آن ۲۲۰ میلیون دلار برآورد شده که ۱۸۰ میلیارد آن را ایران تامین کرده است.

قرار است پس از افتتاح این نیروگاه، ایران سرمایه گذاری انجام شده را با فروش برق به تاجیکستان به مدت ۱۲ سال و نیم، بازپس بگیرد.