'تعداد آبادی های ایران کاهش و تعداد شهرها افزایش یافته است'

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده است که رشد جمعیت روستایی این کشور طی بیست سال گذشته کاهش یافته و از ۱.۲۱ درصد به منفی ۴ دهم درصد رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کاهش رشد جمعیت در مناطق روستایی یزد، تهران، و چهارمحال بختیاری بیشتر از دیگر مناطق این کشور بوده است.

همچنین تعداد افراد خانواده های هفت نفره و بیشتر در مناطق روستایی ایران از بیش از ۳۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به کمتر از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.

این گزارش همچنین از کاهش تعداد آبادی های ایران خبر داده است.

مرکز آمار ایران می گوید که تعداد آبادی های این کشور در سال ۱۳۶۵ خورشیدی، از ۶۵هزار و ۳۴۹ هزار به ۶۳ هزار و ۹۰۴ آبادی در سال ۱۳۸۵ کاهش پیدا کرده است.

گزارش مرکز آمار ایران در حالی از کاهش تعداد آبادی ها خبر داده که بر اساس آمار جمع آوری شده این مرکز، در همین بازه زمانی ۲۰ ساله، تعداد شهرها از ۴۹۴ در سال به ۱۰۱۲ شهر رسیده است.