پایان محاکمه پنج متهم به تجاوز در حومه تهران

عضای یک باند ۵ نفره آدم ربایی که اوایل تابستان امسال به یک زن در حومه تهران تجاوز کرده بودند، به صورت غیر علنی محاکمه شده اند.

سیامک مدیر خراسانی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران به ایسنا خبرگزاری دانشجویان تهران گفته است که متهمان بین ۲۵ تا ۲۸ سال سن دارند.

به گفته قاضی دادگاه، پرونده در مرحله صدور رای قرار دارد.

هفته گذشته هم دادگاه رسیدگی به تجاوز جمعی در خمینی شهر اصفهان، پس از پایان محاکمه متهمان، رای به اعدام ۴ نفر از آنها داد.