درگیری نیروهای تونس با مردان مسلح لیبیایی

وزارت دفاع تونس می گوید نیروهای این کشور به مدت یک شب با افراد مسلح لیبی در جنوب غربی تونس درگیر شده اند.

یک مقام وزارت دفاع تونس گفته است که یک گروه از نیروهای ارتش این کشور توسط مردان مسلح که در درون خودروهایی با پلاک لیبیایی قرار داشت، مورد حمله قرار گرفتند.

این حمله تلفاتی برای نیروهای تونسی دربر نداشته است.

تونس اولین کشوری بود که با آغاز اعتراضات مردمی در آن موجی از اعتراضات تحول خواهانه کشورهای عربی را فرا گرفت.

دامنه این اعتراضات به لیبی هم کشانده شد.