توقیف محموله کوکائین در پی همکاری هندوراس و کلمبیا

هندوراس و کلمبیا می گویند که با همکاری نزدیک با یکدیگر، یک محموله هوایی بزرگ کوکائین را توقیف کرده اند.

مقام های دو کشور این موفقیت را به یک معاهده همکاری اطلاعاتی که بین طرفین منعقد شده است نسبت داده اند.

بنا بر این گزارش، حدود ۵۰۰ کیلوگرم کوکائین در یک هواپیمای کوچک که عازم هندوراس بود، کشف شده است.

کلمبیا هندوراس را از سفر این هواپیما که اجازه پرواز نداشت و به ثبت نرسیده بود آگاه کرد.

کلمبیا یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان کوکائین در قاره آمریکای جنوبی است.

قاچاقچیان در کلمبیا از هندوراس، واقع در آمریکای مرکزی، به عنوان مسیر ارسال مواد مخدر به کشورهای دیگر به ویژه مکزیک استفاده می کنند.