ایران سفیر جدیدی به سوریه می فرستد

خبرگزاری های ایران اعلام کرده اند که محمد رئوف شیبانی، معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت خارجه ایران، به عنوان سفیر این کشور در سوریه منصوب شده است.

وی جانشین احمد موسوی خواهد شد.

آقای شیبانی در گذشته سفیر ایران در لبنان بود.

علت تغییر سفیر ایران در دمشق هنوز اعلام نشده است.

آمریکا بارها جمهوری اسلامی را به حمایت از حکومت سوریه در سرکوب های این کشور متهم کرده است.

ایران و سوریه این اتهام را رد کرده اند.