دزدان دریایی یک کشتی هندی را ربودند

دزدان دریایی یک کشتی هندی را در حوالی بندر صلاله عمان ربوده اند.

بر اساس گزارش ها، کشتی هم اکنون عازم سومالی است.

مقام های هندی می گویند که این کشتی حاوی مواد شیمیایی است و 21 خدمه دارد.

این کشتی تجاری حدود چهار کیلومتر با ساحل عمان فاصله داشت که روز شنبه مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت.