'تولید طلا در بازار ایران ناچیز است'

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی ایران گفته است که چون تولید طلا در بازار داخلی ایران ناچیز است، بهای طلا در بازار داخلی، تحت‌تأثیر قیمت‌های جهانی قرار می‌گیرد.

محمودرضا خاوری به خبرگزاری مهر گفته است که بحران‌های مالی جهانی باعث شده است که میل به نگهداری طلا بیشتر شود و در نتیجه تقاضا و ذخیره‌سازی طلا افزایش یافته است.

او اضافه کرده است که بسیاری از عواملی که باعث نوسان قیمت طلا در بازار ایران می‌شود، در اختیار بانک مرکزی نیست.