فقط مدارس تهران پنجشنبه‌ها تعطیل است

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفته است که در سال تحصیلی آتی (از مهرماه امسال) فقط مدارس تهران در روزهای پنجشنبه تعطیل است.

ابراهیم سحرخیز به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است که در حال حاضر، به جز تهران، هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس راهنمایی و متوسطه در دیگر مناطق ایران در روزهای پنجشنبه وجود ندارد.

علی یزدیخواه، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران هم گفته است که طرح تعطیلی مدارس راهنمایی، دبیرستان و هنرستان‌های شهر تهران در همه مدارس دولتی، غیردولتی و خاص در روزهای پنجشنبه، به صورت اختیاری و با نظر مناطق آموزش و پرورش و مدیران مدارس اجرا خواهد شد.

به گفته او، این تغییر، بر ساعات کار مدارس در طول روزهای هفته هم تأثیر خواهد داشت.