فرستادگان سازمان ملل متحد وارد سوریه شدند

هیأتی از نمایندگان سازمان ملل متحد وارد سوریه شده است تا در شرایطی که برخورد نیروهای دولتی با معترضان همچنان ادامه دارد، وضعیت مردم این کشور را ارزیابی کند.

به اعضای این هیأت گفته شده است که می‌توانند از تمام مناطق آشوب‌زده و ناآرام سوریه بازدید کنند، ولی یکی از خبرنگاران حوزه خاورمیانه بی‌بی‌سی می‌گوید که هنوز درباره این که اعضای این هیأت به چه مناطقی می‌توانند بروند، تردیدهایی وجود دارد.