مراسم یادبود کشته‌شدگان نروژ برگزار شد

مراسم ملی یادبود قربانیان کشتار ماه گذشته نروژ در اسلو پایتخت این کشور برگزار شد.

دراین مراسم که با حضور سیاستمداران و خانواده سلطنتی برگزار شد، خانواده قربانیان این حادثه و افرادی که از این حمله نجات یافتند، حضور داشتند.

در حادثه ماه گذشته ۷۷ نفر در اسلو و جزیره اتویا کشته شدند.

آندرس برینگ برویک به کشتار این ۷۷ نفر در نروژ اقرار کرده است.