اعتراض رانندگان کامیون در استرالیا به مالیات کربن

رانندگان کامیون در استرالیا در اعتراض به طرح دولت برای وضع "مالیات کربن" دست به تظاهرات زده اند.

صدها کامیون در اعتراض به دولت جولیا گیلارد، در اطراف پارلمان در کانبرا تردد کرده اند ولی تلاش آنها برای مختل کردن عبور و مرور بی نتیجه بوده است.

رانندگان کامیون خانم گیلارد را متهم کرده اند که برای جلب حمایت "سبزها" خواستار اخذ مالیات کربن از آلوده کنندگان محیط زیست و تولیدگنندگان گازهای گلخانه ای است.

خانم گیلارد وضع مالیات جدید را تلاشی برای گسترش استفاده از انرژی ها پاک در استرالیا عنوان کرده است.

استرالیا یکی از بزرگ ترین سرانه های تولید گازهای گلخانه ای را دارد.