قذافی: به دفاع از پایتخت بشتابید

سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی بار دیگر از طوایف این کشور خواست برای دفاع از پایتخت در برابر مخالفان مسلح راهی طرابلس شوند.

آقای قذافی در دومین پیام صوتی خود در روز یکشنبه از ساکنان شهرهای اطراف طرابلس خواست برای دفاع از حکومت او به سوی طرابلس بشتابند.

این دو پیام در حالی پخش شد که مخالفان مسلح موفق به ورود به طرابلس شده اند و گزارش های تایید نشده هم از بازداشت سیف الاسلام قذافی، یکی از پسران رهبر لیبی حکایت دارد.

او به مردم لیبی هشدار داد در صورتی که مانع از سقوط طرابلس نشوند، به نوکران اشغالگران بریتانیایی و فرانسوی تبدیل خواهند شد.

آقای قذافی در نخستین پیام خود گفته بود طرابلس را ترک نمی کند و تا آخرین لحظه عمر خود در این شهر باقی خواهد ماند.