مخالفان حکومت لیبی: دومین پسر قذافی بازداشت شد

مخالفان حکومت لیبی از بازداشت دومین پسر سرهنگ معمر قذافی خبر داده اند.

به گفته منابع شورای ملی انتقالی لیبی، محمد قذافی، پسر رهبر این کشور خود را به مخالفان تسلیم کرده است.

این خبر هنوز به وسیله منابع مستقل تایید نشده است ولی دیوان بین المللی کیفری خبر بازداشت سیف الاسلام قذافی، پسر با نفوذ رهبر لیبی را تایید کرده است.

پیش تر رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، از بازداشت یکی از پسران معمر قذافی به وسیله مخالفان خبر داد.

به گفته مصطفی محمد عبدالجلیل، سیف الاسلام قذافی به دست مخالفان افتاده است.

خبر بازداشت فرزندان معمر قذافی در حالی منتشر می شود که مخالفان مسلح وارد طرابلس شده اند و به پیشروی خود ادامه می دهند.