قطع تماس پسر قذافی با الجزیره پس از شنیده شدن صدای تیراندازی

محمد قذافی، یکی از پسران معمر قذافی در تماس تلفنی با شبکه الجزیره بازداشت خود به وسیله مخالفان را تایید کرده است.

محمد قذافی که رئیس کمیته ملی المپیک لیبی است، در تماس با شبکه الجزیره گفت که مخالفان مسلح او را بازداشت کرده اند و او در خانه خود در حصر خانگی قرار دارد.

پیش تر، دیوان بین المللی کیفری گزارش های منتشر شده درباره بازداشت سیف الاسلام قذافی، پسر دیگر رهبر لیبی را تایید کرده بود.

محمد قذافی در تماس با شبکه الجزیره گفت مخالفان امنیت او و خانواده اش را تضمین کرده اند.

در حین مصاحبه صدای تیراندازی شنیده شد و پس از مدتی تماس آقای قذافی با شبکه الجزیره قطع شد.

او پیش از قطع تماس گفت: "بله، در داخل خانه من تیراندازی شده است."

همچنین صدای محمد قذافی در حال بیان تشهد شنیده شد.