تاکید ناتو بر "انتقال سریع و آرام قدرت" در لیبی

آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو خواهان انتقال فوری و مسالمت آمیز قدرت در لیبی شده است.

آقای راسموسن یکشنبه اعلام کرد ناتو برای همکاری با شورای ملی انتقالی لیبی برای انتقال قدرت در این کشور آمادگی دارد.

به گفته آقای راسموسن، مخالفان حکومت لیبی "باید اطمینان حاصل کنند که انتقال قدرت به صورت آرام و همه گیر انجام می شود، یکپارچگی کشور حفظ می شود و آینده این کشور بر اساس آشتی ملی و احترام به حقوق بشر بنا نهاده می شود."

او گفت ناتو همچنان تاسیسات نظامی لیبی را زیر نظر دارد تا از عدم تهدید غیرنظامیان اطمینان حاصل کند.