یک بسیجی هنگام نهی از منکر در قزوین زخمی شد

خبرگزاری مهر گزارش کرده است که یک بسیجی هنگام "اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر" در قزوین زخمی و روانه بیمارستان شده است.

به گزارش مهر، این فرد هنگامی که با مشاهده "صحنه تعرض عده ای جوان شرور به یک دختر جوان" در نظر داشت برای نهی از منکر وارد عمل شود هدف حمله این جوانان قرار گرفت.

این خبرگزاری می افزاید که نیروی انتظامی و دادگستری قزوین برای دستگیری ضاربان این بسیجی اقدام کرده اند.