'نمی دانم اسکله غیر مجاز در کشور وجود دارد یا خیر'

عباس معمار نژاد، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه گمرک تنها در اسکله‌ها و مرز رسمی مستقر است، گفت: "نمی دانم اسکله غیر مجاز در کشور وجود دارد یا خیر. در برخی مرزها معابر غیر رسمی وجود دارد که گمرک در آنها مستقر نیست و چنانچه کالایی از این معابر وارد کشور شود، به طور حتم قاچاق است".

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای معمار نژاد که معاونت وزیر امور اقتصاد و دارایی را نیز بر عهده دارد، اضافه کرد: "بر اساس قانون، گمرک در مناطقی مستقر است که مرز رسمی از طریق دولت تعیین شده باشد، اگر ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر دورتر از مرزی که گمرک در آن مستقر است، راهی غیر قانونی وجود دارد که کالا از طریق آن وارد کشور می‌شود، معبر غیر رسمی و غیر مجاز محسوب می‌شود".

ماه گذشته محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران گفته بود که هیچ وزارت‌خانه ای حق ندارد اسکله یا گذرگاه مرزی خارج از کنترل گمرک ایران در اختیار داشته باشد و حتی اگر کالای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی هم قرار است وارد کشور شود، می تواند از مرز قانونی وارد شود.

این گفته های آقای احمدی نژاد با واکنش فرمانده سپاه پاسداران مواجه شد که گفته بود سپاه در هیچ یک از اسکله هایی که در اختیار دارد مبادله تجاری انجام نمی دهد.