'کسانی‌که بحث تحریم انتخابات را مطرح می‌کنند، در اقلیت‌اند'

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه مجلس ایران با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس این کشور گفت:"مسئولان کشور بنای بستن فضای انتخابات را ندارند و افرادی که بحث عدم حضور گروهی در انتخابات را مطرح می‌کنند یا در اقلیت‌اند و یا از مسئولیت تعیین کننده‌ای برخوردار نیستند."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا آقای فلاحت پیشه گفت که "موضوع تحریم انتخابات از سوی یک جناح شاید در رسانه‌های خارجی به عنوان یک موضوع خبری برجسته شده باشد اما در داخل از آن برجستگی که مدعی‌اند، برخوردار نیست."

این نماینده مجلس اضافه کرد :"معتقدم در انتخابات آتی مجلس هم در نهایت جناح‌های مختلف سیاسی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، حضور خواهند یافت."