نماینده مجلس ایران: اورژانس بیمارستان‌ها باید بیماران را بپذیرند

امیدوار رضایی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد :"اورژانس بیمارستان‌ها اجازه ندارند از پذیرش بیمار خودداری کنند،حتی اگر بنا باشد بیمار در کنار در یا خیابان معاینه شود، باید این کار انجام شود."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رضایی همچنین افزود:" حاکم بودن دیدگاه مدیریتی نامناسب بر سلامت کشور و نیز بحث اعتبارات از جمله دلایل وضعیت نامناسب اورژانسهای کشور است. همچنین فضای فیزیکی نامناسب و تخت‌های نامناسب بستری از دیگر مشکلات موجود در این عرصه هستند."

در ماههای اخیر گزارشهای متعددی در باره عدم پذیرش بیماران در اوژانس و بیمارستان ها منتشر شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه از مجلس هفتم تا کنون تحول جدی اورژانسها مدنظر قرار گرفته است، گفت:"اورژانسهای بین راهی و ارتقای کیفیت آمبولانس‌ها از جمله این برنامه‌ها بود. ارائه مجوز تامین دو هزار دستگاه آمبولانس از جمله اقدامات مهمی است که در همین راستا صورت گرفته اما این حوزه هنوز جای کار دارد."