نماینده ارومیه: وضعیت کارگران در ایران نامناسب است

نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس ایران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کارگران در این کشور شرایط نامناسبی دارند، گفت: "متاسفانه هیئت رئیسه با اخبار نادرستی كه از سازمان تامین اجتماعی كسب می كند، رسیدگی به حقوق كارگران را به تاخیر می اندازد."

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، آقای قاضی پور با تاکید بر اینکه دولت به عنوان متولی کارگران باید توجه بیشتری به مسائل آنها داشته باشد، افزود: "مشكلات كارگران روز به روز بیشتر می‌شود كه در این مورد می توان به كاركرد كارخانه‌ها با ظرفیت پایین، قطع اضافه كاری كارگران و تحمیل مرخصی اجباری به آنها و همچنین تعطیلی بسیاری از كارخانه‌ها از سوی بانک های كشور و بیكاری كارگران مشغول در این كارخانه‌ها اشاره كرد."

وی همچنین درباره امضای طرح سوال از رئیس جمهور گفت: "من این طرح را امضا كردم و امضای خود را هم پس نگرفتم ولی نمی دانم كه چرا هیئت رئیسه ترتیب اثر نمی‌دهد."