کارمند سابق ویکی لیکس بخشی از 'فایل ها را پاک کرده بود'

یک سخنگوی سابق سایت افشاگر ویکی لیکس ادعا کرده است که او هزاران فایل منتشر نشده که در اختیار این گروه قرار گرفته بود را پاک کرده بود.

دانیل دومشیت برگ به روزنامه آلمانی "در اشپیگل" گفت که آن اسناد حاوی یک کپی از فهرست کامل افراد پرواز ممنوع در آمریکا بود.

او گفت آنها را "ریز ریز" کرد تا منبع آنها فاش نشود.

آقای دومشمیت برگ قبلا در کنار جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس کار می کرد اما دو نفر دچار اختلافات شدید شدند.

تصور می شود که او هنگام جدایی از ویکی لیکس فایل ها را از سرور ویکی لیکس پاک کرده باشد.

ویکی لیکس ادعای او را تایید کرده است.