وزیر خارجه ایران عازم سومالی شد

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، به منظور گفتگو با مقامات دولت انتقالی سومالی در مورد قحطی در آن کشور عازم موگادیشو، پایتخت سومالی شده است.

به گزارش رادیودولتی ایران، هیاتی از نمایندگان نهادهای امدادرسانی و کارشناسان منابع آب و کشاورزی آقای صالحی را در این سفر همراهی می کنند.

خشکسالی و قحطی مناطق وسیعی از کشور جنگ زده سومالی را فرا گرفته و کشورهای سازمان همکاری اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) متعهد شده اند که چند صد میلیون دلار را برای کمک به قطحی زدگان سومالیایی اختصاص دهند.