اعتصاب بنکداران پارچه ادامه دارد

در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با صنف پارچه فروشی خبر داده بود، اتحادیه بنکداران پارچه با رد هر گونه توافقی اعلام کرد که پارچه فروشان هنوز توافقی را نپذیرفته و مغازه‌هایشان همچنان بسته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، علیرضا ادیب فر یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه بنکداران پارچه تهران گفت خواسته‌های بنکداران پارچه در جلسات متعدد به صورت مفصل توضیح داده شده است ولی مسئولان می‌گویند که بازار باز شود و پس از آن مذاکره انجام شود.

آقای ادیب فر با بیان اینکه با وقت خواسته شده توسط پارچه فروشان نیز موافقت نشده است، افزود: خواسته بودیم که اجرای مالیات بر ارزش افزوده سه سال به تعویق بیفتند نه این که مالیات ندهیم بکله مالیات برارزش افزوده به صورت خوداظهاری پرداخت شود تا زمانی که بستر فراهم شود.

بنکداران پارچه در بازار از روز نخست ماه رمضان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل است و این اعتراض همچنان ادامه دارد.