وزارت نفت: تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد

عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت ایران اعلام کرد: طرح تولید بنزین در صنایع پتروشیمی متوقف شد. این طرح سال گذشته پس از تحریم ایران به اجرا گذاشته شد. ایران که نگران بود تحریم ها به مواد سوختی به ویژه بنزین گسترش داده شود طرح تولید بنزین در پتروشیمی ها را به اجرا درآورد و اعلام کرد که از واردات بنزین بی نیاز شده است.

وی با اشاره به تولید و تحویل بیش از یک میلیارد لیتر برش سنگین برای تولید گازوئیل در صنایع پتروشیمی تاکید کرد هم اکنون در صنایع پتروشیمی تولید نمی‌شود اما در صورت اعلام نیاز وزارت نفت برای تولید فرآورده نفتی در صنایع پتروشیمی وجود ندارد.

روز گذشته یک نماینده مجلس اعلام کرده بود که روزانه ۱۴ میلیون لیتر بنزین به ایران وارد می‌شود.