'آب مناطق یافت‌آباد تهران آلوده است'

کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به اینکه پرونده شرکتهای خصوصی آبرسانی به عنوان توزیع کننده آب آلوده به دادگاه ارجاع شده است، گفت:"در حال حاضر آب مناطق ۱۸ و یافت‌آباد تهران آلوده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ندافی افزود: ما از اهالی مناطق جنوب شهر تهران درخواست می‌کنیم انشعاب آب خود را از شرکت آب و فاضلاب تهران درخواست کنند زیرا در حال حاضر آب مناطقی که تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب تهران است، از نظر آلودگی مشکلی ندارد و وزارت بهداشت از شورای شهر خواسته تا تسهیلاتی را فراهم کند که مردم برای گرفتن انشعاب از شرکت آب و فاضلاب از مشکلات مربوطه این موضوع معاف شوند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص آلودگی آب برخی از مناطق جنوب تهران به نیترات، گفت: "در سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ چاه آلوده با سطح نیترات بالا از چرخه استفاده و توزیع آب تهران حذف شده و همچنین ۶ دستگاه پیشرفته RO‌ برای تصفیه آب چاههای مناطق مختلف، به منظور انتقال آب تصفیه به مراکز جنوب تهران نصب شده است."