'در بدن ایمی واینهاوس اثری از مواد غیر قانونی پیدا نشده'

نتیجه آزمایش سم شناسی ایمی واینهاوس، خواننده بریتانیایی نشان می‌دهد که در بدن او هیچ اثری از مواد غیرقانونی دیده نشده است.

جسد این خواننده بریتانیایی در اواخر ماه گذشته در منزلش در شمال لندن پیدا شد.

خانواده خانم واینهاوس گفتند که در منزل این خواننده نوشابه های الکلی وجود داشته اما مشخص نیست که آیا الکل در مرگ این خواننده نقشی داشته است یا نه.

این خواننده به الکل و مواد مخدر اعتیاد داشته است.

دلیل مرگ این خواننده در کالبد شکافی جسد او مشخص نشد.