توزیع پیش نویس تحریم سوریه و بشار اسد در شورای امنیت

اتحادیه اروپا با حمایت آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را برای وضع تحریم های بین المللی علیه حکومت سوریه تنظیم کرده اند.

دیپلمات های فرانسوی می گویند این پیش نویس بین اعضای شورای امنیت توزیع شده است.

روسیه گفته است زمان آن فرا نرسیده که بشار اسد شخصا هدف فشارهای جهانی قرار بگیرد.

از سوی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات مستقل بین المللی درباره خشونت ها و احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط نظامیان سوریه شده است.

روپرت کلویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به بی بی سی گفت که گزارش این سازمان حاکی از کشتار، شکنجه و حبس خودسرانه غیرنظامیان در سوریه است.