همسر فیزیکدان مقتول ایرانی خواستار مجازات سریع متهم شد

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، منصوره کرمی، همسر مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران که دو سال پیش در اثر انفجار یک بمب نیرومند در تهران کشته شد گفته است "اگر متهم پرونده زودتر به سزای عمل خود برسد، بهتر است."

روز گذشته خبرگزاری های داخلی خبر برگزاری جلسه دادگاه و خاتمه محاکمه مجید جمالی فش به اتهام ترور مسعود علیمحمدی به دستور اسرائیل را منتشر کردند هر چند هنگام وقوع قتل، نظرات متفاوتی در مورد عامل یا عاملان ترور و انگیزه آنان ابراز شده بود.

اسرائیل اتهام ارتباط با ترور آقای علیمحمدی را رد کرده و با یادآوری اینکه متهم به قتل، یک ورزشکار طرفدار دولت بوده، عوامل احتمالی سازماندهی این ترور را گروه های افراطی "خودسر" حامی دولت و انگیزه ارتکاب آن را تادیب استادان مخالف دولت دانسته است.

به گفته رادیو و تلویزیون دولتی ایران، خانم کرمی انگیزه این ترور را تلاش دشمنان جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پیشرفت علمی ایران دانسته و خواستار شرکت مردم در راهپیمایی روز قدس شده است.