مرجع تقلید خواستار 'نظارت طلاب و فضلا' بر رادیو و تلویزیون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید ساکن قم، گفته است که بعضی برنامه های رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به "عرفان کاذب" گرایش دارد و او شنیده است که این سازمان "ذکری یاد داده است که عجیب و وحشتناک است."

آیت الله مکارم شیرازی توضیح داده است که ذکر توصیه شده شامل "یا طیهور و یا طیهار" بوده و افزوده است: "این حرف مهمل را به عنوان حرف خدا یاد مردم می دهند در صورتی که در هیچ کجا بیان نشده است."

این مرجع تقلید خواستار نظارت بیشتر و مستقیم روحانیون بر برنامه های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی شده و گفته است: "باید به فضلا و طلاب ماموریت داده شود تا بر برنامه های صدا و سیما نظارت کنند تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود."