مرگ ۱۱ نفر در آتشسوزی در نزدیکی شهر بریزبن استرالیا

پلیس در استرالیا تحقیقاتی را درباره علت آتشسوزی در خانه ای در حوالی بریزبن که مرگ ۱۱ نفر را به همراه داشت شروع کرده است.

تصور می شود هشت نفر از قربانیان، نوجوانان و کودکان باشند. یکی از آنها فقط سه سال داشت.

هنگام بروز آتشسوزی دو خانواده اهل تونگا و ساموئا در این خانه دو طبقه بودند.

مقام ارشد پلیس کوئینزلند گفت که این "به طور بالقوه بدترین فاجعه آتشسوزی مسکونی در تاریخ این ایالت است."