زن اتریشی مدعی ثبت رکورد در هیمالایا شد

یک اتریشی اولین زنی شده است که بدون کپسول اکسیژن به کلیه ۱۴ قله هیمالایا که بیش از ۸ هزار متر ارتفاع دارند صعود کرده است.

به گفته شوهر خانم گرلینده کالتنبرانر، ۴۰ ساله، او این رکورد را پس از فتح قله خطرناک "کی ۲" ثبت کرد.

او در وبسایت خانم کالتنبرانر نوشت: "گرلینده از شادی در حال پر کشیدن است."

خانم کالتنبرانر که پرستار است سومین زنی است که همه این ۱۴ قله را فتح می کند، اما دو نفر دیگر از کپسول اکسیژن استفاده کرده بودند.