تلفن گالاکسی سامسونگ در اروپا ممنوع شد

شرکت سامسونگ از فروش سه نوع تلفن هوشمند مدل گالاکسی در شماری از کشورهای اروپایی منع شده است.

این دستور توسط دادگاهی در هلند صادر شد که پس از شکایت شرکت "اپل" در ارتباط با نقض حقوقش براساس پروانه ساخت بود.

اپل ادعا کرد که سامسونگ فناوری متعلق به آن را نمونه برداری کرده است. این فناوری به نحوه نمایش عکس بر دستگاه موبایل مربوط می شود.

این ممنوعیت قرار است ظرف هفت هفته به اجرا گذاشته شود.

با این حال قاضی چند ادعای دیگر اپل دایر بر اینکه سامسونگ بسیاری از ایده های دیگر طراحی اش را دزدیده رد کرد.