روسیه از شکایت حقوقی ایران علیه آن کشور گله کرد

به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصمیم ایران برای طرح شکایت از روسیه در یک دادگاه بین المللی به علت خودداری آن کشور از تحویل موشک های زمین به هوای اس ۳۰۰ را مغایر روابط دوستانه دو کشور دانسته است.

این خبرگزاری یادآور شده است که روز گذشته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در یک نشست خبری گفت که کشورش تخلف روسیه از عمل به قرارداد تحویل این موشک ها را به یک دادگاه بین المللی ارجاع کرده است.

سال گذشته، روسیه در اجرای قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم فروش تجهیزات نظامی به ایران، اجرای قرارداد تحویل موشک های اس ۳۰۰ را به حالت تعلیق در آورد.