دولت ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را که دولت جمهوری اسلامی را حامی تروریسم می داند مصحک خوانده و گفته است که حمایت ایالات متحده از اسرائیل به تنهایی نشان می دهد که آمریکاییان خود حامی تروریسم هستند.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر گفته است که جمهوری اسلامی "بزرگترین قربانی تروریسم" بوده و همواره توجه خاصی به همکاری با جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم داشته است.

دولت آمریکا جمهوری اسلامی را به خاطر حمایت از گروه هایی مانند حماس، که به گفته آمریکاییان از روش های تروریستی مانند بمب گذاری انتحاری استفاده می کنند، یک دولت حامی تروریسم می داند و در مقابل، جمهوری اسلامی نیز حضور اعضای برخی سازمان های مخالف خود در غرب را نشانه برخورد دوگانه غرب با این موضوع توصیف می کند.

دولت های غربی در مواردی حکومت ایران را به کمک به گروه های شورشی مسلح در عراق و افغانستان نیز متهم کرده اند.