رقابت پارسی و تومان برای واحد جدید پول ایران

در نظرسنجی برای انتخاب نام واحد پول جدید ایران در سایت اصلاح پول ملی، ۴۴ درصد از بازدیدکنندگان به 'پارسی' و ۴۴ درصد از آنها به 'تومان' رای داده اند.

در این نظرسنجی، ۳۷ درصد بازدیدکنندگان نیز به 'دریک' برای واحد فرعی پول ملی رای داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر از آغاز فعالیت سایت اصلاح پول ملی، تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار نفر از آن بازدید کرده اند و ۴۴ هزار و ۱۳۳ نفر نظر خود را در آن ثبت کرده اند.

بنا بر این گزارش تاکنون ۸۰ درصد از افراد شرکت کننده در این نظر سنجی با حذف صفر از پول ملی، موافق بوده اند.