فرستاده سازمان ملل نگران وضعیت حقوق بشر در برمه است

فرستاده سازمان ملل که به تازگی از برمه دیدن کرده، می گوید با وجود نشانه‌های بهبود در وضعیت این کشور تحت یک دولت جدید غیرنظامی، همچنان نگرانی‌هایی جدی در باره وضعیت حقوق بشر وجود دارد.

این فرستاده سازمان ملل در پایان دیدارش از برمه گفت که او نگران شمار زیاد زندانیان سیاسی، درگیری های مسلحانه با شرکت گروه های قومی و اتهامات مربوط به شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آنهاست.

او همچنین با اشاره به اینکه به نظر می رسد فضای سیاسی برمه در حال باز شدن است، از این موضوع ابراز خرسندی کرد.