بررسی پرونده مرد اتریشی متهم به آزار دخترانش

پلیس در شمال اتریش می‌گوید در حال تحقیق از مردی هستند که متهم به زندانی کردن و آزار جنسی دو دختر خود به مدت ۴۰ سال است.

این مرد که حدود ۸۰ سال دارد تمام این اتهامات را رد کرده است.

پلیس می‌گوید این مورد در ماه مه زمانیکه یکی از دختران این مرد توانست از دست او فرار کند به آنها گزارش شده است.

دختران این مرد گفته اند که برای ارتباط با بیرون محدودیت‌هایی داشته‌اند اما تهدید شده بودند که در این مورد هیچ سخنی نگویند.