پلیس عراق در رشته حملاتی هدف گرفته شد

حداقل ۱۳ نفر در یک رشته حملات در شهرهای بصره، فلوجه و بغداد در عراق کشته شده اند.

در شهر جنوبی بصره، یک بمبگذار خود را در نزدیکی مسجد شیعیان منفجر کرد که سه کشته و ۵۰ زخمی به جا گذاشت.

دو حمله با بمب شهر فلوجه در غرب بغداد را لرزاند که طی آن چند مامور پلیس و ارتش کشته شدند.

در پایتخت نیز انفجار یک خودروی بمبگذاری شده باعث مرگ یک رهگذر و زخمی شدن ۱۷ نفر به هنگام عبور یک کاروان ارتش عراق از میان یک محله شیعه نشین شد.