کتاب 'مواضع ضد صهیونیستی احمدی نژاد' در دو جلد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجموعه اظهارات محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل از زمان آغاز ریاست جمهوری او در سال ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۸۹ در دو کتاب با عنوان "اسرائیل، کانون نا امنی" به کوشش فردی به نام حسین عبدلی در بیش از یکهزار و سیصد صفحه منتشر شده است.

گردآورنده این اثر، که نشر "مضراب" آن را منتشر کرده، در مقدمه کتاب وعده داده است که "با گذر زمان، مجلدات بعدی در این زمینه هم تهیه و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت."

آقای احمدی نژاد به حملات تند لفظی علیه اسرائیل و تردید در برخی از جنبه های تاریخ یهودیان، به خصوص ماجرای کشتار جمعی آنان توسط حکومت آلمان نازی توجه خاصی داشته و در مواردی، از سوی کشورها و مجامع بین المللی به شدت محکوم شده است.