امیر قطر تهران را ترک کرد

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر که روز پنجشنبه وارد تهران شده بود، پس از ملاقات با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بامداد جمعه، ۴ شهریور (۲۶ اوت)، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای احمدی نژاد در دیدار با امیر قطر با اشاره به "اتفاقات موجود در برخی کشورهای منطقه" و لزوم کمک به حل آنها، گفت که این کشورها "می توانند بدون دخالت غربی ها در مسیر حل و فصل مسایل با راه حل های اسلامی و اسلامی گام بردارند و به نتیجه برسند."

براساس همین گزارش، امیر قطر "با انتقاد از دخالت بی مورد برخی کشورهای عربی و قدرت ها در امور داخلی کشورهای منطقه" گفت که حکومت هایی که نتوانند به مطالبات مردم خود پاسخگو باشند، منطقه را به سوی نا‌‌امنی سوق می دهند.

به گفته برخی ناظران، احتمالا یکی از هدف های اصلی سفر امیر قطر به تهران، گفتگو پیرامون اعتراضات در کشورهای منطقه به خصوص در سوریه بوده که واکنش خشونت آمیز حکومت باعث انتقاد کشورهای غربی و عربی شده است.

در حالیکه قطر خواستار واکنش مساعد حکومت سوریه نسبت به اعتراضات مردم آن کشور است، جمهوری اسلامی، با تاکید بر لزوم حمایت از حکومت سوریه به خاطر مخالفت آن با روند صلح خاورمیانه، اعتراضات مردم را به دخالت خارجی نسبت داده و از موضع رهبران سوریه دفاع کرده است.