راهپیمایی روز قدس در ایران آغاز شد

به مناسبت آخرین جمعه ماه رمضان، موسوم به روز قدس، راهپیمایی هایی با شرکت مقامات حکومتی در نقاط مختلف ایران از جمله تهران آغاز شده و براساس گزارش تلویزیون دولتی، در سال جاری، علاوه بر شعارهای متداول "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل" شعار "مرگ بر انگلیس" هم از بلندگوها پخش می شود.

جمهوری اسلامی از ابتدا، ابراز خصومت با اسرائیل و آمریکا را از مهمترین دستاوردهای انقلاب سال ۱۹۷۹ معرفی کرده و هرنوع اقدام داخلی و خارجی در راستای پیشبرد این هدف را موجه دانسته است و به همین دلیل، برای راهپیمایی های روز قدس به عنوان نشانه حمایت مردم از حکومت، اهمیت خاصی قایل است.

دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان هم مراسمی را به این مناسب سازمان می دهند و مقامات و رسانه های دولتی بر حمایت گسترده مردم سایر کشورها از راهپیمایی روز قدس تاکید می ورزند.

در پی تحولات اخیر در تعدادی از کشورهای منطقه، که دولت ایران آنها را ملهم از انقلاب اسلامی و یکی از هدفهای اصلی آنها را خصومت با اسرائیل دانسته است، رسانه های خبری ایران از برنامه ریزی گروههای اسلامگرا در مصر و تونس برای برگزاری راهپیمایی های گسترده روز قدس خبر داده بودند.