چین سه راهب تبتی را به اتهام قتل عمد به دادگاه می فرستد

چین اعلام کرد که سه راهب بودایی تبت را به اتهام قتل عمد یک راهب در ایالت سی چوآن، هفته آینده به دادگاه می فرستد.

این راهب در ماه مارس گذشته در اعتراض به سیاست های دولت چین خود را به آتش کشیده بود.

دو نفر از این راهبان بودایی متهم به برنامه ریزی و کمک برای خودکشی این راهب ۱۶ ساله هستند.

سومین راهب بودایی هم متهم است که با مخفی کردن این راهب جوان، مانع از رساندن کمک های فوری پزشکی به او شده است.

در ماه ژوئن گذشته دولت چین از ارائه هرگونه توضیحی در مورد محل نگهداری سیصد نفر از راهبان همین صومعه (کیرتی) سر باز زده بود.

دولت سپس اعلام کرد که این افراد در محلی تحت یک آموزش قانونی قرار دارند.