'طرح تعطیلی پنجشنبه مدارس به طور آزمایشی اجرا می شود'

طیبه صفایی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران گفت که وقتی هنوز نمایندگان در مورد طرح تعطیلی پنج شنبه مدارس به توافق نرسیده‌اند، نمی‌توان درمورد تعطیلی با قطعیت نظر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا خانم صفایی گفت که به همین دلیل طرح تعطیلی پنج شنبه مدارس، به صورت آزمایشی در برخی از مدارس ایران اجرا می شود، تا پس از احراز نتایج و پژوهش درباره نتایج به دست آمده، بتوان در مورد اجرایی شدن این طرح به صورت سراسری اظهار نظر کرد.

او گفت: "تعطیلی پایان هفته برای مدارس هر چند در بسیاری از کشورها اجرا شده است، اما برنامه ریزی آموزشی در کنار برنامه‌های اجتماعی و تفریحی در این جوامع به گونه‌ای عنوان شده، که تعطیلی صورت گرفته باری به ساعات آموزشی سایر روزها تحمیل نکرده است".

به گفته خانم صفایی قرار دادن برنامه‌های اوقات فراغت و حضور در برنامه‌های جمعی به منظور تقویت روحیه مشارکت اجتماعی دانش آموزان، نباید از برنامه آموزشی مدارس حذف شود.