احمدی نژاد: هولوکاست دروغ است

محمود احمدی نژاد می گوید که هولوکاست یکی از دروغ های بزرگ است و ایجاد حکومت اسرائیل برای پناه دادن به یهودی ها نبود بلکه برای تدام سلطه و غارت غرب بر جهان بود.

رئیس جمهوری ایران که در خطبه های پیش از نماز جمعه روز قدس سخن می گفت در ادامه افزود: "رژیم صهیونیستی جامع همه ارزشها و اصول دنیای سرمایه داری و بی فرهنگی غرب است. این حکومت نماد همه وحشی گری های برده داران و استعمارگران است."

به گفته آقای احمدی نژاد، خاورمیانه منطقه انرژی و چهارراه ارتباط جهانی است و هر کس بر این منطقه مسلط شود راه او برای تسلط بر جهان و مدیریت دنیا باز می شود.

رئیس جمهور ایران فشار غرب به این کشور بر سر موضوع هسته ای را هم نتیجه به خطر افتادن امنیت حکومت اسرائیل خواند و گفت بخاطر همین موضوع ،همه قدرتها در برابر ایران ایستاده اند.