وزیر اقتصاد ایران: مشکلات اقتصاد ایران از جنس بحران جهانی نیست

وزیر اقتصاد ایران می گوید که اقتصادد و بازارهای مالی این کشور چون با بازارهای مالی کشورهای غربی اقدام نشده اند، از بحران مالی و اقتصادی آنها آسیب نمی بیند.

شمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرگزاری مهر در روز جمعه چهارم شهریور با اشاره به تفاوت ساختارهای اقتصادی ایران و غرب گفت: "همانگونه که مشاهده کردید، در زمانی که بحران مالی در بانکهای غربی اتفاق افتاد وضعیت بانکها در ایران به گونه ای دیگر بود."

به گفته آقای حسینی اقتصاد ایران قادر به انجام تعهدات خود با توجه به ذخایر عظیمی که دارد، است اما کشورهای غربی تنها با فروش اوراق غرضه می توانند بدهی های خود را جبران کنند.

در پی بروز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ نیز مقامات ایران می گفتند که چون این کشور با بازارهای بین المللی ارتباطی ندارد، آسیب چندانی متوجه این کشور نیست اما مدتی بعد مشخص شد که موج بحران بین المللی، آسیب هایی به اقتصاد ایران وارد کرده است.

اگر چه اقتصاد ایران ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد اما نفت مهمترین منبع درآمد این کشور است که قیمت آن به تحولات بین المللی وابسته است. علاوه بر این، ایران حجم زیادی کالا از خارج وارد می کند و بحران های بین المللی از این طریق می تواند، بر اقتصاد این کشور تاثیر بگذارد.